Darmowy serwis ogłoszeń
dla Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego

Tel: 81 xxx xx xx
Email: info@ryneczek.powiatlubartowski.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO
ul. Chopia 6, Lubartów, Polska

Pokaż w Google Maps

Szukaj

Filtr ogłoszeń

REGULAMIN I ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU INTERNETOWYM RYNECZEK.POWIATLUBARTOWSKI.PL

 

 1. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia. 
 2. Osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Portal internetowy www.ryneczek.powiatlubartowski.pl.pl umożliwia publikację ogłoszenia w wersji bezpłatnej.
 4. Osoba zlecająca umieszczenie ogłoszenie dotyczącego sprzedaży musi podać  cenę dotyczącego przedmiotu sprzedaży.
 5. Ogłoszenie dodane na stronę internetową jest dostępne w serwisie przez 30 dni.
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych.
 7. Redakcja portalu internetowego zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń mogących naruszać prawa innych osób, naruszających ogólno przyjęte normy etyczne, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu.
 8. Portal internetowy zastrzega sobie prawo nie publikowania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się umieszczania ogłoszeń:
  1. treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
  2. towarzyskich;
  3. zawierających treść karalną;
  4. zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  5. godzących w dobra osobiste osób trzecich;
  6. dotyczących:
 • środków odurzających i psychotropowych;
 • przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
 • napojów alkoholowych;
 • wyrobów tytoniowych;
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach losowych, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, 
 • leków i środków farmaceutycznych;
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia.
 2. Wysłanie ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne ze zgodą autora na publikację zawartych w nim treści, z uwzględnieniem danych przesłanych za pomocą formularza.
 3. Administrator portalu jest zobowiązany udostępnienie wszelkich danych mogących pomóc zidentyfikowanie autora ogłoszenia na wniosek Policji, Sądu, Prokuratury i innych organów mających odpowiednie uprawnienia.
 4. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela portalu internetowego www.ryneczek.powiatlubartowski.pl,  w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie portalu internetowego .
 5. Redakcja portalu internetowego nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy publikacji bez podawania przyczyny. Redakcja nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.